metodgruppen logo

Ballast metodhandledningar

Utgivna metodhandledningar att ladda hem:

2015-05-23 Publicerades metodhandledning för flisighetsindex.

Metod

2014-02 – SS-EN 932-5 Kontroll av siktar ver 1
2014-04 2023-10-11 Metodhandledning SE10 (ver 2)
2015-05 SS-EN 933-3 Flisighetsindex

Använd dem med förnuft!

Anm.
Hittar ni uppgifter i metodhandledningarna som inte stämmer med standarden så hör gärna av er så att vi kan utveckla och förbättra metodhandledningarna.

Uppdaterad 2024-01-30