metodgruppen logo

Planerade ringanalyser

Planen är att genomföra några ringanalyser varje år. Ambitionen är att ta fram provmaterial på hösten så att ringanalyserna kan utföras under vintersäsongen. inför varje ringanalys utses en arbetsgrupp (AG) som planerar, genomför och utvärderar respektive ringanalys.

Asfalt:

  1. Dynamisk krypresistens
    Status: Rapportskrivning, Förhandsresultat utskickat
  2. Prall: SS-EN 12697-16 (2016)
    Status: Rapportskrivning, Förhandsresultat utskickat
  3. Asfaltmetoder, PMB-massa, EN 12697-1,-2, -5, -6, -8, -30 (2022/2023)
    Status: Ej startad

Ballast:

LA på järnvägsballast, LARB, SS-EN 1097-2, Bilaga A.
Provning utförd. För-rapport utskickad.

Glimmer (kompletterande) inbjudan utskickad. Vill du delta kontakta: hakan.arvidsson@vti.se
Två prover i fraktion 0,125-0,25 à 0,3 g kommer att skickas ut.

Planering hösten 2023 för Sandekvivalent.

Dessutom pågår prioriteringsarbete för framtiden i Ballast/obundet-utskottet.

Bitumen:

Neste/Nynas genomför årligen ringanalys på bitumen, där laboratorierna kan delta med valfritt antal metoder.

Återvinning SS-EN 12697-3 av mjukbitumen med påföljande analys av viskositet SS-EN 12595/12596
Status: Genomförd 2023, Rapportskrivning, Förhandsresultat utskickat

Oförstörande fältmätningar:

Detta är ett område där det ofta är svårt att genomföra traditionella ringanalyser pga få aktörer, dyr komplicerad provning mm. Här används ibland upphandlingar med jämförande mätningar mellan olika utrustningar som underlag.

Hör gärna av er om ni har synpunkter på planen!

Uppdaterad 2024-01-30