metodgruppen logo

EN-standarder

EN-standarder används i dag i hög utsträckning på väglaboratorierna och genomgår kontinuerlig revidering inom de Europeiska standardiseringskommittéerna CEN TC 227 Road Materials och CEN TC 154 Aggregates m.fl:

  • 5-års översyn – återkommande periodisk översyn där medlemsländerna ska rösta om metoden ska vara kvar oförändrad eller revideras. Både tekniska och redaktionella kommentarer kan lämnas.
  • CEN-Enquiry – standardprocedur där reviderad eller ny standard skickas ut för omröstning. Både tekniska och redaktionella kommentarer kan lämnas.
  • Formal Vote – slutomröstning innan fastställande och publicering. Endast redaktionella kommentarer tillåtna.

Hantering av remisser

Remisser skickas ut till bl.a. Sveriges Byggindustrier och medlemsföretagen inom SIS tekniska kommittéer SIS/TK 202 och SIS/TK 187.

Svar på remisser som avser metodstandarder och produktstandarder för vägmaterial behandlas av SIS/TK 202 som är svensk spegelkommitté till CEN/TC 227. Motsvarande arbete för ballast behandlas av SIS/TK 187 som är svensk spegelkommitté till CEN/TC 154. Varje medlemsföretag i SIS kommittéer har en utsedd representant som deltar vid beredning av det slutliga gemensamma svaret från SIS (Sverige).

Ordförande SIS TK 202 Vägmaterial – Kenneth Lind, Trafikverket
Läs mer här: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk200299/sistk202/

Ordförande SIS TK 187 Ballast – Klas Hermelin, Trafikverket
Läs mer här: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk100199/sistk187/

Tolkningsproblem?

Det råder ibland lite förvirring när det gäller tolkning av uttryck i standarder. När det gäller EN-standarder är det ofta fråga om språkförbistring. Här följer lite info från SIS om denna problematik:

  • Requirement (shall/shall not): innebär ett krav eller förbud, = ska/ska inte
  • Recommendation (should/should not): Should innebär en rekommendation, något som är särskilt passande eller lämpligt men som inte utesluter andra alternativ. Should not innebär att något inte är att föredra men det är inte heller förbjudet, = bör/bör inte
  • Permission (may): innebär ett tillåtet eller accepterat alternativ, = får

Ovanstående tre termer används inte i standardernas Notes som ju bara är informativa.

  • Possibility (can/cannot): innebär ett alternativ som medför ett förväntat eller möjligt resultat, = kan/kan inte
  • Capability: en förmåga, utformning eller kvalitet som är nödvändig för att utföra eller uppnå något specifikt, = kapacitet

Läs mer: ”IR3”, Internal Regulations Part 3 – Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents. Senaste version av IR3 finns alltid CENELEC:s webbplats: IEC template iecstd.dot (cenelec.eu)

Nyckeln till framgång i standardiseringsarbete är proaktivt arbete.

Även om standarder inte är ute på ett remissförfarande är det viktigt att synpunkter kontinuerligt samlas in så fort vi upptäcker felaktigheter i metoder eller har förslag till förbättringar. Ta vara på den möjligheten på efterföljande flikar.

Uppdaterad med hjälp av Maria Arm Trafikverket (21-05-12).

Uppdaterad 2024-01-30