metodgruppen logo

Metodmatris för oförstörande fältmätning

Inom utskottet för ”Oförstörande fältmätningar” har vi arbetat fram en metodmatris där ”alla” metoder som berör detta utskott finns listade. I matrisen finns möjligheter att sortera metoderna efter egenskap, funktion, typ av mätning m.m.

2020-02-05, Nya metoder för vägytemätning och friktion finns i matrisen!

Utöver själva metodmatrisen (excelfil) finns ett dokument som beskriver bakgrunden och de förutsättningar som ligger till grund för metodmatrisen samt en enkel instruktion för filtreringsfunktionen i själva matrisen:

  1. Beskrivning av Metodmatrisen.docx
  2. Instruktion till matrisen.docx
  3. Metodmatris.xlsx

Uppdaterad 2024-01-30