metodgruppen logo

Möte i Asfaltutskottet 2024-08-27

Metodutskottet för Asfalt ska ha möte, via teams. Om ni vill få något behandlat i gruppen, ta kontakt med någon av medlemmarna.

Styrgruppen

Trafikverket, Solna

Hej, Kallelse till höstens möte i styrgruppen. Samma lokal som senast. Fika finns från kl 9.00. Jag återkommer med agenda för mötet. Med vänliga hälsningar Johanna