metodgruppen logo

Utskott för asfaltsmassa och asfaltsbeläggning

Inom asfaltutskottet behandlas frågor som berör provning av asfaltmassa och asfaltbeläggning.
För närvarande ingår följande personer i Asfaltutskottet:

Ordförande: Kenneth Lind, TRV
Biträdanden: Mattias Linde, TRV
Sekreterare: Andreas Waldemarson, VTI

Övriga ledamöter:
Patryk Trautman , Swedavia  
Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt
Khalid Kader, NCC 
Katarina Ekblad, Skanska 
Maria Dryselius, TRV
Martin Rydh, Peab Asfalt
Jacob Källström, Svevia    
Åsa Leandersson, Sydbeläggningar
Victoria Hammar, Nynas 

Uppdaterad 2024-02-15