metodgruppen logo

Utskott för oförstörande fältmätningar

Inom detta utskott behandlas frågor som berör alla typer av oförstörande fältmätningar, från klassiska vägytemätningar till mätning med värmekamera, georadar och fallviktsmätningar, bullermätningar mm.

För närvarande ingår följande personer i utskottet för ”Oförstörande fältmätningar”:

Ordförande: Thomas Lundberg, VTI
Sekreterare: Henrik Bjurström, VTI

Ledamöter:
Georg Arenvi, Swedavia
Magnus Larson, WSP
Niklas Larsson, Svevia
Anders Lenngren, AFRY
Fredrik Lindström, Trafikverket
John Lundström, NCC
Richard Nilsson, Skanska
Bjarne Schmidt, ARRB Systems
Martin Wiström, Ramboll
Catrin Wåhlund, Sweco

Specifika frågor om nya och revidering av befintliga TDOK hanteras i de kretsar som är berörda.

Uppdaterad 2024-05-14