metodgruppen logo

Tillgänglighetsredogörelse för metodgruppen.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.metodgruppen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

metodgruppen.se är i nuläget delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnitt om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kan du inte använda delar av vår webbplats?

Om du behöver innehåll från metodgruppen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

E-post: kom@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: kom@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

Innehåll som finns på metodgruppen.se följer inte alltid rätt läsordning. Det förekommer att rubriker används i fel ordning eller att fetstil används som rubriker.

Det förekommer att alt-texter till bilder saknas eller inte är meningsfulla i sammanhanget.

Vi uppmanar den som inte kan ta till sig innehållet att höra av sig till oss så kommer vi att göra en särskild insats för att förbättra tillgängligheten. Se kontaktuppgift ovan under rubriken Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 3 mars 2024

Uppdaterad 2024-01-30