metodgruppen logo

Utskott för bindemedelsfrågor

BIG-gruppen fungerar som MG:s utskott i bitumenfrågor. Där behandlas frågor som berör provning av bindemedel, polymerbitumen, emulsioner och bitumenlösningar.

För närvarande ingår följande personer i Bitumenutskottet:

Ordförande: Henrik Arnerdal, TRV
Sekreterare: Andreas Waldemarson, VTI

Övriga ledamöter:
Katia Soza, Nynas
Jiqing Zhu, VTI
Elena Belozerova, NCC
Krister Persson, Total
Madelaine Matsson, Skanska
Michael Langfjell, Peab
Mikael Jonsson, Nynas
Johan Forsberg, Svevia
Mats Kindvall, Swedavia

Uppdaterad 2024-02-15