metodgruppen logo

Provningsmetoder

Här finns länkar till de standarder som är aktuella inom vägmaterialområdet.

TDOK-metoder, FAS-metoder och VVMB/TRVMB-metoder finns på Trafikverkets hemsida. Dessa kan laddas ner gratis medan SS-EN metoder kan köpas på SIS hemsida eller kommas åt via ert företags abonnemang.

VVMB – Vägverkets metodbeskrivningar
TRVMB – Trafikverkets metodbeskrivningar
FAS metoder – Framtagna av Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige
TDOK… – Trafikverksmetoder och regeldokument
SIS – Svensk Standard

… och här är några exempel på äldre provningsmetoder från Trafikverket (2011):
TRVMB 702 Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa
TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning
TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning

… och här ”övriga” metoder:
Metodanvisning Vändskak (Arbetskopia 2004-02-05)

Uppdaterad 2024-01-30