metodgruppen logo

Personuppgifter, GDPR

Personuppgifter på Metodgruppens webbplats (www.metodgruppen.se) består av i stort sett uteslutande av namn på representanter/deltagare i utskotten och dess möten. Informationen består av namn och företag/organisation.

Förteckning av utskottsmedlemmar finns på respektive utskotts sida och uppdateras tämligen omgående vid förändringar. -När någon slutar tas namnet bort.
I protokoll från möten finns närvarostatus från deltagare och eventuella ersättare. -Dessa protokoll sparas tills vidare (så länge de anses relevanta).
Från seminarier med presentationer namnges föredragshållare. -Dessa presentationer sparas tills vidare (så länge de anses relevanta).

Administratörer för www.metodgruppen.se (utskottens sekreterare) är anställda på VTI.

Information om hur VTI behandlar personuppgifter

Uppdaterad 2024-02-14