metodgruppen logo

Metoder/Metodik

Under rubriken Metoder/Metodik samlar vi sånt som berör metoder och metodik med koppling till Metodgruppen.

Synpunkter på EN-standarder inför kommande eller eventuell översyner.

  • Ringanalyser vad är gjort och vad planeras
  • Metodhandledningar, hjälp i vardagen
  • Under Provningsmetoder finns Metodavsteg och filmsnuttar
  • Metodmatris för oförstörande fältmätning
  • Vägytemätning innehåller facit för vägyteparametrar och årliga test objekt- och vägnätsmätning

IR3, Internal Regulations Part 3: Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents

Senaste version av IR3 finns alltid CENELEC:s webbplats: IEC template iecstd.dot (cenelec.eu)

Se speciellt Avsnitt 7 “Verbal forms for the expression of provisions”.

Uppdaterad 2024-01-30