metodgruppen logo

Utskott ballast / obundet material

Inom detta utskott behandlas frågor som berör provning av ballast till asfaltbeläggningar och övriga obundna material som används som vägmaterial till bärlager, förstärkningslager m.m.

För närvarande ingår följande personer i Ballastutskottet:
Ordförande: Klas Hermelin, Trafikverket
Sekreterare: Håkan Arvidsson, VTI

Övriga ledamöter:
Henrik Broms, Konsult
Jan Bida, Minfo/SBMI
Lars Stenlid, Skanska
Lars-Åke Holmgren, NCC
Robert Bergström, Svevia
Helen Sälling, Peab Asfalt
Peter Martinsson, Swerock
Björn Kullander, Trafikverket
Åsa Leandersson, Veidekke (f.d. Sydbeläggningar)
Ellen Dolk, VTI
Vakant, Swedavia

Uppdaterad 2024-02-08