metodgruppen logo

Länkar

Här under Liknande och kompletterande material finns saker som inte direkt är Metodgruppens kärnverksamhet men har nära anknytning och därför platsar på vår hemsida.

Bestämmelser och regelverk

Här följer några länkar som mer eller mindre tar upp metodfrågor ur olika aspekter:

Forum för vägytemätningar, Road Profile User Group (Europeisk sida):
http://www.erpug.org/

Forum för vägytemätningar, Road Profile User Group (Amerikansk sida):
http://www.rpug.org/

Svensk grupp som behandlar ytbehandling, indränkning och förseglingar:
http://www.tankgruppen.nu

SBMI Sveriges Bergmaterialindustri:
http://www.sverigesbergmaterialindustri.se

Svenska standardiseringsorganet:
http://sis.se

ASTM Amerikansk standard (American Society for Testing and Materials)
http://www.astm.org

AASHTO Amerikansk standard (American Association of State Highway and Transportation Officials):
http://www.transportation.org

Internationell organisation för standardisering:
http://www.iso.org

CEN Europeisk organisationen för standardiseringen:
http://www.cen.eu

CENELEC Europeiska kommittén för standardisrering inom elektroteknik:
http://www.cenelec.org

Asfaltskolan:
http://www.asfaltskolan.se/

Boverket – byggprodukter
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter

PMSV4 – information om belagda vägar (uppdaterad från PMSV3)
https://pmsv4.trafikverket.se/

Tjäldjup
http://tjaldjup.trafikverket.se/

Norsk Asfaltforening
http://norskasfaltforening.no/

Ballastkoder i AMA, Jehanders JehAMA
https://www.jehander.se/sv/nedladdningsbara-dokument

Trafikverkets dokumentcenter
http://trvdokument.trafikverket.se/

FAS-metoder (ifall de behövs)
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Vagteknik/FAS-Metoder-2003/

Transportstyrelsens föreskrifter
https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/sok-ts-foreskrifter/details?RuleNumber=2021:122&ruleprefix=TSFS

Uppdaterad 2024-02-07