metodgruppen logo

Styrgrupp

Styrgruppen representeras av branschens aktörer och har följande sammansättning:

Ordförande: Johanna Thorsenius, Trafikverket 
Sekreterare: Håkan Arvidsson, VTI

Övriga ledamöter:
Kenneth Lind, Trafikverket (Ordförande Asfaltutskottet)
Henrik Arnerdal, Trafikverket (Ordförande Bitumenutskottet
Klas Hermelin, Trafikverket (Ordförande Ballastutskottet)
Thomas Lundberg, VTI(Ordförande Oförstörande fältmätningar) (Ersatt Fredrik Lindström 2024)
Kenneth Vikström, NCC
Lars Jansson, Peab Asfalt
Kenneth Olsson, Skanska
Mats Jonsson, Svevia
Mats Kindvall, Swedavia
Mårten Sohlman, SBMI
Carl Hultin, Nynas (Ersatt Jenny-Ann Östlund 2023)
Lena Strand, SKR
Mattias Liljekvist, Asfaltskolan (Ersatt Glenn Lundmark 2023)

Uppdaterad 2024-04-23