metodgruppen logo

Minnesanteckningar från Asfaltsutskottets möte 2024-02-07

Posted by

Asfaltutskottet tog det här året efter Ballastutskottet och hade ett fysiskt möte på Trafikverkets kontor i Stockholm dagen före Metoddagen onsdagen den 7: Februari. Stor del av mötet lades åt att lägga de sista pusselbitarna på arbetet med revideringen av provtagningsmetoden för asfalt.

I mötesanteckningarna kan ni läsa vad som avhandlades.

Uppdaterad 2024-05-07

Kalender