metodgruppen logo

Projekt och publikationer

Projekt

Aktuella projekt för metodfrågor kan hittas t.ex. hittas på Trafikverkets och SBUF:s hemsidor:

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/UoListaNy.aspx
http://www.sbuf.se/Projekt/?Status=3

Publikationer

Asfalt

VTI Notat 14-2013 Hålrumshalt hos borrkarnor
VTI notat 18-2015 Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt
Lägesrapport-1 E4_Rotebro-Bredden 201508119TJ
VTI 2013 Indränkt Makadam (IMT, JIM, JIMT) -Provvägsförsök och kontrollstäckor
TRV rapport 2012 Inventering av makrotextur-asfaltbeläggningar
VTI 2012 Lågbullerbeläggningar i Sverige (State of the Art)
Peab rapport 2012 Erfarenhetsåterföring av halvvarma massor
NCC Rapport 2011 Energieffektiv asfaltbeläggning
Skanska rapport 2010 Utvärdering av vattenkänslighet
Skanska rapport 2010 Utvärdering av vattenkänslighet Bilaga 2
VTI utlåtande 756-2010 Inventering av bullerreducerande beläggningar i Sverige
VTI utlåtande 760-2010 Remixing-laboratorieförsök
VTI Utlåtande 765-2010 Uppföljning av vägar utförda mned KGO-III metoden
VTI Utlåtande 766-2010 Utveckling av Prallmetoden
VTI Utlåtande 768-2010 Återvinning av krossad asfaltbeläggning E4 Markaryd
VTI Notat 5-1998 Stålslagg-i-asfaltbeläggning

Ballast

21-042 Rapport_jämförelse labkrossat vs prodkrossat -underballast.pdf
VTI PM 2022:12 Bergklassificering för anläggningsändamål i andra länder-delrapport 2
VTI PM 2022:11 Användning av bergtyp -delrapport 1 VTI
Minbas Innovation Rapport 2014-04347 Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material
VTI Rapport 761:2012 Utveckling av expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper
VTI Rapport 715:2011 Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper
VTI Notat 5-2011 Vägytans makrotextur och dess variation – Vägytemätning med mätbil
VTI utlåtande 758-2010 Laboratorieförsök på filler
VTI Notat 5-2008 Stålslagg i asfaltbeläggning – Kunskapsöversikt
VTI Notat 30-1999 Stabilitetsundersökningar i VTIs provvägsmaskin

Bitumen

Konferensbidrag E6 Uddevalla bitumenprovväg (Int Road Conf Vilnius 2013)
Konferensbidrag E6 Uddevalla bitumenprovväg (Int Journal Vol 7-nr 6-2014-p381)
Konferensbidrag E6 Uddevalla bitumenprovväg (isap2014)

Oförstörande fältmätning

VTI Notat 5-2011 Vägytans makrotextur och dess variation – Vägytemätning med mätbil
VTI Notat 35-2012 Kontrollmetoder för nya beläggningar – Makrotextur
Uppdaterat 2022-12-15

Uppdaterad 2024-01-30