metodgruppen logo

Swedac/Ackreditering

Här finns protokoll från de årliga samrådsmöten som väglaboratorierna har haft med Swedac sedan 2009.

Mötesprotokoll

Samrådsmöte 2023-01-26
Samrådsmöte 2022-01-27
Samrådsmöte 2021-01-22
Samrådsmöte 2018-11-08
Samrådsmöte 2017-11-09
Samrådsmöte 2016-11-03
Samrådsmöte 2015-09-29
Samrådsmöte 2014-05-28
Samrådsmöte 2012-11-20
Samrådsmöte 2011-06-21
Samrådsmöte 2010-05-20
Samrådsmöte 2009-11-26

Mätosäkerhet

Dokument från Swedac angående mätosäkerhet på vägmateriallaboratorier:
Mätosäkerhet (ver2) 2015-10-08
Mätosäkerhet (ver1) 2014-07-04

Uppdaterad 2024-01-30